Меню
Видео

Notice: Undefined offset: 1 in /home/customer/www/logopedistskype.com/public_html/wp-content/themes/Logoped/header.php on line 174
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Моторная алалия. Лекции
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Моторная алалия. Упражнения
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Сенсорная алалия. Лекции
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Сенсорная алалия. Упражнения
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Как осуществляется работа через Skype
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Видео уроки. Постановка звуков Р, Л, Ш, С, З, Ч, Щ.
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Аудио уроки для взрослых. Автоматизация звука Р, Рь, Л, Ль. Дифференциация звуков Р - Рь, Р - Л, Л - В, Л - Ль, Ль - Й.
Смотреть
Наши партнеры

Дифференциация звуков Ть — Ц в слогах

Дифференциация звуков [т’]-[ц] в слогах.

тя – цатё – цо
тю – цути – ци
те – це
ца – тяцо – тё
цу – тюци – ти
це – те
тя – тя – цатё – тё – цо
тю – тю – цути – ти – ци
те – те – це
ца – ца – тяцо – цо – тё
цу – цу – тюци – ци – ти
це – це – те
тя – ца – тятё – цо – тё
тю – цу – тюти – ци – ти
те – це – те
ца – тя – цацо – тё – цо
цу – тю – цуци – ти – ци
це – те – це
тя – ца – тятё – цо – тё
тю – цу – тюти – ци – ти
те – це – те
ца – тя – цацо – тё – цо
цу – тю – цуци – ти – ци
це – те – це
атя – ацаатё – ацо
атю – ацуати – аци
ате – аце
аца – атяацо – атё
ацу – атюаци – ати
аце – ате
отя – оцаотё – оцо
отю – оцуоти – оци
оте – оце
оца – отяоцо – отё
оцу – отюоци – оти
оце – оте
ытя – ыцаытё – ыцо
ытю – ыцуыти – ыци
ыте – ыце
ыца – ытяыцо – ытё
ыцу – ытюыци – ыти
ыце – ыте
этя – эцаэтё – эцо
этю – эцуэти – эци
эте – эце
эца – этяэцо – этё
эцу – этюэци – эти
эце – эте
утя – уцаутё – уцо
утю – уцуути – уци
уте – уце
уца – утяуцо – утё
уцу – утюуци – ути
уце – уте
атя – аца – атяатё – ацо – атё
атю – ацу – атюати – аци – ати
ате – аце – ате
атя – аца – ацаатё – ацо – ацо
атю – ацу – ацуати – аци – аци
ате – аце – аце
аца – аца – атяацо – ацо – атё
ацу – ацу – атюаци– аци – ати
аце – аце – ате
аца – атя – ацаацо – атё – ацо
ацу – атю – ацуаци – ати – аци
аце – ате – аце
аца – атя – атяацо – атё – атё
ацу – атю – атюаци – ати – ати
аце – ате – ате
мтя – мцамтё – мцо
мтю – мцумти – мци
мте – мце
нтя – нцантё – нцо
нтю – нцунти – нци
нте – нце
гтя – гцагтё – гцо
гтю – гцугти – гци
гте – гце
ктя – кцактё – кцо
ктю – кцукти – кци
кте – кце
фтя – фцафтё – фцо
фтю – фцуфти – фци
фте – фце
втя – вцавтё – вцо
втю – вцувти – вци
вте – вце
ать – ать – ацоть – оть – оц
уть – уть – уцить – ить – иц
эть – эть – эц
ац – ац – атьоц – оц – оть
уц – уц – утьиц – иц – ить
эц – эц – эть
ать – ац – атьоть – оц – оть
уть – уц – утьить – иц – ить
эть – эц – эть
ац – ать – ацоц – оть – оц
уц – уть – уциц – ить – иц
эц – эть – эц
ать – ац – ацоть – оц – оц
уть – уц – уцить – иц – иц
эть – эц – эц
ац – ать – атьоц – оть – оть
уц – уть – утьиц – ить – ить
эц – эть – эть

Статью подготовила и составила Логопед Ирина Петровна. Вы можете обратиться ко мне по поводу занятий по коррекции алалии через скайп.

       
       
Наверх