Меню
Видео

Notice: Undefined offset: 1 in /home/customer/www/logopedistskype.com/public_html/wp-content/themes/Logoped/header.php on line 174
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Моторная алалия. Лекции
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Моторная алалия. Упражнения
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Сенсорная алалия. Лекции
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Сенсорная алалия. Упражнения
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Как осуществляется работа через Skype
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Видео уроки. Постановка звуков Р, Л, Ш, С, З, Ч, Щ.
Смотреть
Дистанционные (удаленные) логопедические видео занятия
Аудио уроки для взрослых. Автоматизация звука Р, Рь, Л, Ль. Дифференциация звуков Р - Рь, Р - Л, Л - В, Л - Ль, Ль - Й.
Смотреть
Наши партнеры

Дифференциация звуков С — Ц в слогах

Дифференциация звуков [с]-[ц] в слогах.

са – цасо – цо
су – цусы – ци
сэ – це
ца – сацо – со
цу – суци – сы
це – сэ
са – са – цасо – со – цо
су – су – цусы – сы – ци
сэ – сэ – це
ца – ца – сацо – цо – со
цу – цу – суци – ци – сы
це – це – сэ
са – ца – сасо – цо – со
су – цу – сусы – ци – сы
сэ – це – сэ
ца – са – цацо – со – цо
цу – су – цуци – сы – ци
це – сэ – це
са – ца – сасо – цо – со
су – цу – сусы– ци – сы
сэ – це – сэ
ца – са – цацо – со – цо
цу – су – цуци – сы – ци
це – сэ – це
аса – ацаасо – ацо
асу – ацуасы – аци
асэ – аце
аца – асаацо – асо
ацу – асуаци – асы
аце – асэ
оса – оцаосо – оцо
осу – оцуосы – оци
осэ – оце
оца – осаоцо – осо
оцу – осуоци – осы
оце – осэ
ыса – ыцаысо – ыцо
ысу – ыцуысы – ыци
ысэ – ыце
ыца – ысаыцо – ысо
ыцу – ысуыци – ысы
ыце – ысэ
эса – эцаэсо – эцо
эсу – эцуэсы – эци
эсэ – эце
эца – эсаэцо – эсо
эцу – эсуэци – эсы
эце – эсэ
уса – уцаусо – уцо
усу – уцуусы – уци
усэ – уце
уца – усауцо – усо
уцу – усууци – усы
уце – усэ
аса – аса – ацаасо – асо – ацо
асу – асу – ацуасы – асы – аци
асэ – асэ – аце
аса – аца – асаасо – ацо – асо
асу – ацу – асуасы – аци – асы
асэ – аце – асэ
аса – аца – ацаасо – ацо – ацо
асу – ацу – ацуасы – аци – аци
асэ – аце – аце
аца – аца – асаацо – ацо – асо
ацу – ацу – асуаци– аци – асы
аце – аце – асэ
аца – аса – ацаацо – асо – ацо
ацу – асу – ацуаци – асы – аци
аце – асэ – аце
аца – аса – асаацо – асо – асо
ацу – асу – асуаци – асы – асы
аце – асэ – асэ
мса – мцамсо – мцо
мсу – мцумсы – мци
мсэ – мце
гса – гцагсо – гцо
гсу – гцугсы – гци
гсэ – гце
сма – цмасмо – цмо
сму – цмусмы – цмы
смэ – цмэ
сна – цнасно – цно
сну – цнусны – цны
снэ – цнэ
ска – цкаско – цко
ску – цкускы – цкы
скэ – цкэ
спа – цпаспо – цпо
спу – цпуспы – цпы
спэ – цпэ
ас – ас – ацос – ос – оц
ус – ус – уцис – ис – иц
эс – эс – эц
ац – ац – асоц – оц – ос
уц – уц – усиц – иц – ис
эц – эц – эс
ас – ац – асос – оц – ос
ус – уц – усис – иц – ис
эс – эц – эс
ац – ас – ацоц – ос – оц
уц – ус – уциц – ис – иц
эц – эс – эц
ас – ац – ацос – оц – оц
ус – уц – уцис – иц – иц
эс – эц – эц
ац – ас – асоц – ос – ос
уц – ус – усиц – ис – ис
эц – эс – эс

Статью подготовила и составила Логопед Ирина Петровна. Вы можете обратиться ко мне по поводу занятий по коррекции алалии через скайп.

       
       
Наверх